Thời khóa biểu Bán trú hè Lớp 6

Chương trình Bán trú hè - Trại hè của Khai Tâm Education là một cơ hội tuyệt vời cho các học sinh lớp 6 trải nghiệm mùa hè bổ ích và vui vẻ. Dưới sự...

Thời kháo biểu Bán trú hè Lớp 5

Chương trình Bán trú hè - Trại hè của Khai Tâm Education là một cơ hội tuyệt vời cho các học sinh lớp 5 trải nghiệm mùa hè bổ ích và vui vẻ. Dưới sự...

Thời khóa biểu Bán trú hè Lớp 4

Chương trình Bán trú hè - Trại hè của Khai Tâm Education là một cơ hội tuyệt vời cho các học sinh lớp 4 trải nghiệm mùa hè bổ ích và vui vẻ. Dưới sự...

Thời khóa biểu Bán trú hè Lớp 3

Chương trình Bán trú hè - Trại hè của Khai Tâm Education là một cơ hội tuyệt vời cho các học sinh lớp 3 trải nghiệm mùa hè bổ ích và vui vẻ. Dưới sự...

Thời khóa biểu Bán trú hè Lớp 2

Chương trình Bán trú hè - Trại hè của Khai Tâm Education là một cơ hội tuyệt vời cho các học sinh lớp 2 trải nghiệm mùa hè bổ ích và vui vẻ. Dưới sự...

Thời khóa biểu Bán trú hè Lớp 1

Chương trình Bán trú hè - Trại hè của Khai Tâm Education là một cơ hội tuyệt vời cho các học sinh lớp 1 trải nghiệm mùa hè bổ ích và vui vẻ. Dưới sự...

Thời khóa biểu Lớp Tiền tiểu học

Thời khóa biểu CHương trình Bán trú hè 2024 - Khai Tâm Education dành cho lớp tiền tiểu học là một cơ hội tuyệt vời để các em nhỏ trải nghiệm mùa hè bổ...

Thời gian biểu Chương trình Bán trú hè 2022

Bantruhe.vn xin trân trọng gửi tới Quý Phụ huynh bảng thời gian biểu các hoạt động trong Chương trình Bán trú hè năm 2022. Kính mời Quý phụ huynh theo dõi trong...

Thời khóa biểu lớp Bán trú hè

Bantruhe.vn xin trân trọng gửi tới Quý Phụ huynh bảng thời gian biểu các hoạt động trong Chương trình Bán trú hè - Hành trang vào 1 - Trải nghiệm hè. Kính mời...

Thực đơn bán trú hè khai tâm

Bantruhe.vn thông báo tới cha mẹ và các em học sinh thực đơn bán trú hè của chúng tôi. Thực đơn của Bantruhe.vn luôn được thay đổi hàng ngày, hàng tuần rất...